Vosseparkwijk
Wijkvereniging "De Toekomst-Vosseparkwijk"

Vergaderingen

Het wijkpanel vergadert elke tweede dinsdag van de maand van 19.30-21.30 uur in Wijkgebouw de Toekomst. Wilt u iets inbrengen en een vergadering bijwonen, meldt u dan minimaal 1 week tevoren aan via wijkpanel@vosseparkwijk.nl zodat wij er in het opstellen van de agenda rekening mee kunnen houden.

Verslagen:

12-02-2019 Verslag panel Vosseparkwijk