Vosseparkwijk
De website van Wijkvereniging "De Toekomst" In de mooiste wijk van Leeuwarden!

Redactie

De redactiecommissie coördineert alle activiteiten die te maken hebben met de website en de wijkkrant. De redactiecommissie bestaat uit 6 redactieleden: Rinus Dillerop, Henriëtte Klaver, Jesler Detmar, Ronald de Lange, Diederik Mol en Robin Telgenhof. Op dit moment zijn wij op zoek naar enthousiaste redactieleden om 5 keer per jaar onze wijkkrant te verzorgen. Ben je dynamisch en creatief? En heb je zin om dit te tonen in onze wijkkrant. Dan zijn we op zoek naar jou! Je kunt je aanmelden via: redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl.

Wat doet de redactiecommissie?
Om de maand (behalve in de zomermaanden) wordt er door ons de inhoud van de wijkkrant samengesteld. Deze wijkkrant wordt vervolgens gedrukt en bezorgd door verschillende vrijwilligers (De wijkkrant bezorgers) aan alle huishoudens van de Vosseparkwijk. Met een oplage van ongeveer 2100 stuks.

Verder plaatst de redactie artikelen op de website. Denk hierbij aan het bijhouden van de gegevens onder de verschillende menu items, de activiteitenagenda en het plaatsen van algemene informatie over de Vosseparkwijk.

Kopij aanlevering (geen commercieel belang):
Heeft u iets voor op de website of in de wijkkrant stuur dan de kopij naar redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl. Kopij dient bij ons aangeleverd te worden in een Word bestand. Eventuele foto’s en afbeeldingen graag los meesturen. In de maandelijkse redactievergadering wordt dan besproken en besloten of de kopij geplaatst wordt op de website of in de wijkkrant. De redactie neemt geen verantwoording voor ingezonden en overgenomen artikelen en behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te wijzigen, in te korten of niet te plaatsen. Voor data zie Data Kopij.

* De wijkkrant bestaat naast korte verhaaltjes, puzzels, foto’s en activiteiten voor de helft uit advertenties. Dankzij deze advertenties kunnen wij de kosten van het drukken en de verspreiding minimaal houden. Mocht u in onze wijkkrant willen adverteren dan kun u contact opnemen met de redactie.

 

 

wijkkrant