Vosseparkwijk
De website van Wijkvereniging "De Toekomst" In de mooiste wijk van Leeuwarden!

Wijkvisie

In 2007 heeft het wijkpanel een wijkvisie gemaakt voor de Vosseparkwijk, samen met bureau Bügel Hajema uit Leeuwarden. De wijkvisie is voor het panel een leidraad voor de inzet bij toekomstige ontwikkelingen en de inrichting van de wijk. Bij de Nacht van de Architectuur op 23 juni 2007 heeft de visie een eervolle vermelding gekregen als het gaat om de ideen op de herontwikkeling van het HTS- en LPF-terrein.

Enkele belangrijke speerpunten van de wijkvisie zijn:

Wonen.

  • toevoegen van nieuwe woningbouw op de plek van de huidige HTS in een sfeer die past bij de wijk en langs de Tesselschadestraat mag het in de vorm van kleine woontorentjes. Er moet voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd.
  • Herinrichten van brede straten in de wijk om meer groen-/speelruimte en parkeerplaatsen te krijgen. 

Werken.

  • ontwikkelen van een waterrijk gebied met een prachtig verblijfsgebied en markante bouwwerken op het LPF-terrein.
  • Verbeteren van de inrichting van de Tesselschadestraat. Minder breed, meer groen en ruimte voor de huizen.
  • Herinrichten van de Harlingertrekvaart om meer groen en een aangenamer profiel te krijgen.
  • Realiseren van voldoende parkeerplaatsen voor de kantoren.

Verkeer.

  • verbeteren van oversteekplaatsen over de hoofdstructuur, omdat het veiliger en makkelijker moet zijn om als bewoner de wijk in en uit te komen. Tegelijkertijd moet ingezet worden op het ontmoedigen van sluipverkeer.

Recreatie.

  • maak een aantrekkelijk verblijfsgebied langs de Harlingertrekvaart en Tesselschadestraat.
  • zorg voor verbetering van de fietsroute naar het buitengebied
  • benut de oude spoorlijn als fiets- en wandelroute.

De volledige wijkvisie is hier te downloaden: Wijkvisie Vosseparkwijk.pdf