Op 30 maart 2017 is er de algemene ledenvergadering. Het bestuur van Wijkvereniging “De Toekomst-Vosseparkwijk” wil hierbij dan ook al zijn leden uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Punten die aan de orde komen zijn o.a. het jaarverslag, financieel jaarverslag etc. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar!