Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 29 maart 2018 om 20.00 uur in ons wijkgebouw aan de Achlumerstraat 1a te Leeuwarden

Na afloop kan er nog gezellig nagepraat worden over de verschillende activiteiten van onze wijkvereniging. Alle leden en belangstellenden worden voor deze ledenvergadering van harte uitgenodigd.

Het jaarverslag van 2017 en de agenda is vanaf een week voor de vergadering af te halen in het wijkgebouw en na de vergadering te downloaden vanaf onze website: www.vosseparkwijk.nl.

Namens het bestuur van de wijkvereniging “De Toekomst-Vosseparkwijk”