CONTACT

Hier vindt u de meeste contactpersonen van de Vosseparkwijk.

Adres:
Wijkgebouw “De Toekomst-Vosseparkwijk”
Achlumerstraat 1a
8913 GL  Leeuwarden
tel: 058-2129366
www.vosseparkwijk.nl
IBAN: NL67INGB0003316117

Voorzitter :
Michel Klaver

Secretariaat:
Carla van der Zee
secretariaat@vosseparkwijk.nl

Beheer Wijkgebouw:
Rob van der Kooi
wijkgebouw@vosseparkwijk.nl

Ledenadministratie:
Annemieke Fortuin
ledenadministratie@vosseparkwijk.nl

Wijkagent:
Rein Jan de Haan 
T 0900 8844
Of via deze link

Wijkverpleegkundige Het Friese Land:
Clara Boersma

clarab@thfl.nl

Speelleergroep Sinne Achlumerstraat:

www.sinnekinderopvang.nl

 Tel.nr. peuterspeelzaal: 0614835578

 achlumerstraat@sinnekinderopvang.nl

Webmaster:

Tjitske de Jong

webmaster@vosseparkwijk.nl

Signboard:

Arend Mud

 a.mud@hotmail.com

 

 

 

Werkgroepen:

Oud Papier Aktie:
Daan Blauw, tel: 058-2134132

Herre van der Meulen, tel: 2127688 
oudpapier@vosseparkwijk.nl

Speel-O-Theek:
Annelies Polet, tel: 058-2126355
speelotheek@vosseparkwijk.nl

Hottentottententenkamp:
Dirk Dijkstra,
hottentotten@vosseparkwijk.nl

Jongeren:
Arend Mud
jongeren@vosseparkwijk.nl

Zomerfeest:
Marco Braam
zomerfeest@vosseparkwijk.nl

Toneel:
Sander van Geffen
toneel@vosseparkwijk.nl

Volwassenenwerk
Daan Blauw, 058-2134132
volwassenenwerk@vosseparkwijk.nl

Klaverjassen:
Daan Blauw, tel 058-2134132
klaverjassen@vosseparkwijk.nl

Walking Diner:
Ferry van Wezel
walkingdinner@vosseparkwijk.nl

Wijkpanel:
wijkpanel@vosseparkwijk.nl

Wijkkrantbezorging:
secretariaat@vosseparkwijk.nl

Sponsoring:
Rinus Dillerop, tel: 06-53767902
sponsor@vosseparkwijk.nl

Redactie Wijkkrant:
redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl

Redactieleden:
Rinus Dillerop, Diederik Mol en Robin Telgenhof

Heeft u vragen?

Als u vragen en/of opmerkingen heeft horen wij het graag.