CONTACT

Hier vindt u de meeste contactpersonen van de vosseparkwijk.

Adres:
Wijkgebouw “De Toekomst-Vosseparkwijk”
Achlumerstraat 1a
8913GL Leeuwarden
tel: 058-2129366
www.vosseparkwijk.nl
IBAN: NL67INGB0003316117

Voorzitter :
Michel Klaver

Secretariaat:
Carla van der Zee, tel: 06-159 00203
secretariaat@vosseparkwijk.nl

Beheer Wijkgebouw:
Rob van der Kooi
wijkgebouw@vosseparkwijk.nl

Ledenadministratie:
Annemieke Fortuin
ledenadministratie@vosseparkwijk.nl

Wijkagent:
Harry Schaafsma
T 0900 8844
Of via deze link

Buurtverpleegkundige:
Nannie Hoornweg, tel: 0900-3213213
n.noornweg@paletgroep.nl

Peuterspeelzaal:
Ellen Koning, tel: 06-14835578
info@sinnepeuterspeelzalen.nl

 

Werkgroepen:

Oud Papier Aktie:
Daan Blauw, tel: 058-2134132
oudpapier@vosseparkwijk.nl
Speel-O-Theek:
Annelies Polet, tel: 058-2126355
speelotheek@vosseparkwijk.nl
Hottentottententenkamp:
Johan de Boer,
hottentotten@vosseparkwijk.nl
Jongeren:
Arend Mud
jongeren@vosseparkwijk.nl
Zomerfeest:
Dick Houtsma
zomerfeest@vosseparkwijk.nl
Toneel:
Johan Dijkstra, tel: 058-2998441
toneel@vosseparkwijk.nl
Volwassenenwerk
Daan Blauw
senioren@vosseparkwijk.nl
Klaverjassen:
Daan Blauw, tel 058-2134132
klaverjassen@vosseparkwijk.nl
Straatvossebal:
Ferry van Wezel
straatvossebal@vosseparkwijk.nl
Walking Diner:
Ferry van Wezel
walkingdinner@vosseparkwijk.nl
Wijkpanel:
wijkpanel@vosseparkwijk.nl
Wijkkrantbezorging:
secretariaat@vosseparkwijk.nl
Sponsoring:
Rinus Dillerop, tel: 06-53767902
sponsor@vosseparkwijk.nl
Redactie Wijkkrant:
redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl
Redactieleden:
Rinus Dillerop, Diederik Mol, Robin Telgenhof, Jesmer Doele, Marleen van Wieren & Gerda van der Wal.

Heeft u vragen?

Als u vragen en/of opmerkingen heeft horen wij het graag.