Definitief ontwerp Europaplein

Het Europaplein houdt Leeuwarders bezig. Zo’n zeventig belangstellenden kwamen naar de informatieavond in Eelstjeshiem om het definitief ontwerp voor het plein te bekijken.
 Projectleider Harrie Oppewal en stedenbouwkundige en directeur van wUrck, Gijs Wolfs lieten in een presentatie het definitieve ontwerp voor het Europaplein zien. Er is heel wat veranderd in vergelijking met het voorlopig ontwerp dat in september vorig jaar werd voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vroeg nadrukkelijk aandacht voor aan de stedebouwkundige kwaliteit. De turborotonde is compacter gemaakt. Daardoor stroomt het verkeer met een lage snelheid goed door. Door de middenbermen te verbreden kunnen automobilisten eerder zien of auto’s rechts afslaan waardoor ze eerder op kunnen rijden. De capaciteit van de rotonde is hierdoor groter. Voordeel daarvan is dat de reservering voor de extra baan voor rechtsaf vanaf de Harlingerstraatweg-west kan vervallen. Ook de derde opstelstrook op de Heliconweg is komen te vervallen. De fietstunnels zijn daardoor een stuk korter geworden. Aan het begin van de tunnel zie je als fietser of voetganger het einde; dat maakt de drie tunnels sociaal veilig is. De rotonde ligt direct rond de monumentale fontein, waardoor die prominenter onderdeel uitmaakt van het plein. Door middel van grasperken, hagen en bomen wordt de vorm van het plein, een ellips, benadrukt. De stedebouwkundige kwaliteit komt op deze manier zo optimaal mogelijk tot zijn recht. Een filmpje geeft een impressie van het toekomstige plein, gezien vanuit de wandelaar, fietser en automobilist.