Wijkbewoners gezocht die mee willen denken en praten over het nieuwe WTC-gebied.

Afgelopen week zijn er bijeenkomsten geweest met de gemeente om te bepalen hoe het inspraakproces er uit gaat zien voor het vervolg van het project Gebiedsontwikkeling WTC en Cambuurstadion.
De gemeenteraad is in de zomer akkoord gegaan met het plan tot dusver onder de expliciete voorwaarde dat de verdere uitwerking in nauw overleg met wijkpanels, ondernemers en bewoners van de betreffende wijken.
De projectleider van de gemeente Ynze Haitsma heeft dit opgepakt en aangegeven zo veel en zo vaak mogelijk met wijkpanels en bewoners om de tafel te willen om de plannen te bespreken en verder in te vullen. Dit zal gebeuren in zgn klankbordgroepen of werkgroepen die zo vaak mogelijk bij elkaar komen en alle onderwerpen doornemen. Een voorlopige lijst van onderwerpen is gemaakt. Gaandeweg kan hier meer bij komen.
– Bestemmingsplan
– Inrichtingsplan gebied (verkeer e.d.)
– Stedenbouwkundig plan
– Geluid
– Licht
– Horeca
– Supermarkten
– Stadion
– Overlast in de buurt/veiligheid

Door mee te praten willen we de plannen zo zien te sturen dat eventuele negatieve gevolgen en/of overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast willen we kansen die er voor de buurt zijn, zoveel mogelijk benutten.
Aanmelden voor een werkgroep kan via wijkpanel@vosseparkwijk.nl. Doe mee!