Op 21 april a.s. houdt de gemeente Leeuwarden een informatiebijeenkomst over de plannen van een parkeergarage aan de Tesselschadestraat. Zij willen dan graag hun idee over de stedenbouwkundige inpassing van de parkeergarage aan alle inwoners en bedrijven van de Vosseparkwijk voorleggen.

De gemeente nodigt u dan ook van harte uit op donderdag 21 april om 19:30 uur in ons wijkgebouw aan de Achlumerstraat 1a.