LINKs

Algemene informatie over de Vosseparkwijk.

Scholen, kinderopvang e.d.

  • Site van de Koningin Wilhelminaschool aan de Fonteinstraat.
  • Site van de OBS Vosseburcht aan de Coornhertstraat.
  • Website van Sinne kinderopvang Leeuwarden, met o.a. info over de peuterspeelzaal in wijkgebouw De Toekomst en kinderopvang met o.a. locaties ’t Kabouterhuis aan Brederostraat en Het Kasteel aan Harlingerstraatweg.
  • Kinderdagverblijf Bloemenkind aan de Engelsestraat.
  • Kinderdagverblijf Mika-Do aan de Harlingerstraatweg.

Zorg en Welzijn, Politie

Afvalinzameling e.d.

  • Omrin is verantwoordelijk voor het legen vuilcontainers en glasbakken en ophalen grofvuil e.d.
  • Reshare is verantwoordelijk voor de kledingcontainer aan de Bildtsestraat.

Wonen in de Vosseparkwijk.

Overige interessante websites

  • Site van het WTC Expo gelegen in onze wijk.
  • Website van RK kerk Leeuwarden, gebruiker van de Dominicuskerk aan Harlingerstraat.
  • Website van de Leeuwarder IJshal, gelegen in onze wijk.