Goed laatste bericht 2011:

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een negatief advies gegeven over het initiatiefvoorstel van PvdA en Pal/GroenLinks om bushaltes te maken op de Westersingel en de realisatie van een voetgangersfietsbrug richting de Harmonie.

In januari komt er een nieuw voorstel van B&W voor de busroutes, dus we wachten af….

 Het wijkpanel