Oud Papier Aktie

Ieder 4 weken vindt er een inzameling van oud papier plaats. (De data staan vermeld in de activiteitenkalender)

U kunt ook tussentijds een aanvraag doen voor het aanleveren van grote partijen oud papier. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van onze contactpersonen voor de inzameling van oud papier; Daan Blauw – tel. 058-2134132 of Herre van der Meulen –  tel. 058-2127688.

Wilt u er voor zorgen, dat uw papiercontainer voor 9 uur bij de weg staat en zodra deze geleegd is, de papiercontainer nog dezelfde dag weer bij uw woning te plaatsen.

Heeft u vragen op de ophaaldag zelf, dan kunt u contact opnemen met het wijkgebouw “De Toekomst”, 058-2129366.

Er zijn enkele containers waarvan de wielen eraf zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze om te laten wisselen bij het SYP (Service Ynformaasje Punt) van Omrin. Telefoon: 0900-2100215 (tegen lokaal tarief) De lopers moeten namelijk deze zware papiercontainers optillen om ze te ledigen.

Hoofdsponsor Oud Papier: Schilderwerken Tiemersma

oudpapier