Hieronder treft u de reactie van het wijkpanel over het voorstel van B & W over de route van de streekbuslijnen en de lokaties van de bushaltes. De vergadering van de commissie Stadsontwikkeling zal op 12 maart 2012 worden gehouden. De reactie zoals onder vermeld, zal/is (worden) gezonden naar alle raadsleden.

Reactie Wijkpanel Vosseparkwijkmaart 2012