Wij willen u nu reeds wijzen op de komende rommelmarkt die zal worden gehouden op

zaterdag 23 maart 2019 in ons wijkgebouw “De Toekomst”. De inbreng van de goederen

is zoals altijd een dag eerder en wel op vrijdag 22 maart tussen 16.00 en 19.00 uur.

Wilt u dit in uw agenda noteren? En eh…. ook beginnen met het alvast achteruit houden en bewaren van uw overtollige goederen?

Namens de rommelmarkt commissie bij voorbaat bedankt.