Klaverjassen zaterdag 9 Februari 2019

Vanaf 3 uur ‘smiddags is er voor het eerst een klaverjastoernooi georganiseerd door de werkgroep volwassenenwerk.

Met een opkomst van 22 personen,wat voor klaverjas begrippen een respectabel aantal is te noemen, werd er gestart.

In een sportief gemoedelijke maar bij tijd en wijle fanatieke sfeer werd er naar hartenlust gekaart.

Het natje en droogje werd op voortreffelijke wijze verzorgd door de dames achter de schermen. (Marian en Anneke)

Na elke boom van 16 keer geven werd er d.m.v. loting gewisseld van “maat”.

Na 4 “bomen”was de strijd gestreden en konden de punten worden geteld.

Tijdens de uitreiking van de mooie (vlees)prijzen is maar weer gebleken dat we hier in een goed geëmancipeerde wijk wonen.

De prijzen gingen nl. (inclusief de poedelprijs)allemaal naar de dames die ook in aantal goed vertegenwoordigd waren.

Na het toernooi kon er nog nagepraat worden onder het genot van een drankje .

Al met al weer een geslaagde activiteit die wat ons betreft zeer zeker navolging krijgt.

Namens Werkgroep Volwassenenwerk

Koos Schrage.