Update 15-06-2019

De resultaten van de enquête zijn bekend, deze zijn via onderstaande link te downloaden:

Rapport Buslijn 2019

Stadsbus Lijn 1 tussen Westeinde en Centraal Station rijdt dagelijks heen en weer door de Vosseparkwijk via Engelsestraat, Engelseplein en de Vondelstraat. Het wijkpanel Vosseparkwijk doet onderzoek naar het nut en de noodzaak van Lijn 1 door onze wijk. Daarvoor hebben we de hulp van de wijkbewoners nodig en vragen we u onderstaande enquête in te vullen. Zo willen we te weten komen wat er leeft in de wijk ten aanzien van deze stadsbus. De resultaten zullen met de gemeente worden besproken en mogelijk worden er op basis van deze resultaten veranderingen doorgevoerd. Uw mening telt dus echt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De enquête is opgesteld en wordt uitgevoerd in samenwerking met studenten Communicatie van NHL Stenden Hogeschool.

Alle antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld en na verwerking van de resultaten worden vernietigd. Dit volgens de wet van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).