Maandagavond 25 februari jl. is er weer een bijeenkomst geweest over de ventweg van de Heliconweg. Er is toen een plan gepresenteerd om te werken met drempels op de weg. Dit voorstel is vrijwel unaniem goedgekeurd door de buurtbewoners. Hieronder treft u de tekst aan welke de gemeente op de gemeentelijke website heeft geplaatst.

Drempels ventweg Heliconweg

 Een aantal bewoners van de Heliconweg stelt voor om tijdelijke drempels in de ventweg te leggen, zodat het verkeer er niet hard kan rijden. Er is draagvlak voor dit voorstel in de Vosseparkwijk en dus legt de gemeente de drempels er neer.
 

 

Projectleider Matthijs Numan leidde de bijeenkomst in wijkgebouw de Toekomst in met een korte presentatie. Daarbij liet hij ook het resultataat van de 0-meting van de verkeerstellingen in de Achlumerstraat, Engelumerstraat, Brederostraat en Heliconweg ventweg zien. Deze verkeerstellingen zijn gedaan om te kijken of het sluipverkeer eventueel toeneemt in de wijk. Mevrouw W. de Vries, voorzitter van de vereniging van eigenaren van het eerste appartementenblok op de Heliconweg presenteerde het voorstel voor de drempels namens de bewoners van de Heliconweg. Bewoners van de Vosseparkwijk konden via een stembriefje aangeven of ze achter dit voorstel staan. Het voorstel werd met 75 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. De gemeente zal vier drempels aanleggen. Dit moet ervoor zorgen dat sluipverkeer op de ventweg langzaam rijdt. Het hard rijdende sluipverkeer zorgt volgens bewoners voor gevaarlijke situaties.