Maandag 10 oktober heeft de commissie stadsontwikkeling de westelijke invaslweg inhoudelijk besproken. Wij als wijkpanel hebben gemeend er goed aan te doen om tijdens deze vergadering in te spreken, hetgeen ook gebeurd is.

Hieronder vindt u de redenen waarom wij als wijkpanel voor de variant zonder brug zijn en dat ook als zodanig over hebben gebracht naar de commissie stadsontwikkeling.

Redenen voor alternatief zonder brug

 

De meerderheid van de commissieleden is voorstander van de variant zonder brug, zoals u ook heeft kunnen lezen in de Leeuwarder Courant van 11 oktober jl.