WIJKKRANT

Redactie

De redactie coördineert alle activiteiten die te maken hebben met de website en de wijkkrant. De redactie  bestaat uit 4 redactieleden: Rinus Dillerop, Marleen van Wieren, Diederik Mol en Robin Telgenhof.

Wat doet de redactie?
10 keer per jaar komt de redactie samen en  wordt de inhoud en de lay-out  van de wijkkrant bepaald en samengesteld. Deze wijkkrant wordt vervolgens gedrukt en bezorgd door verschillende vrijwilligers (De wijkkrant bezorgers) aan alle huishoudens van de Vosseparkwijk. Met een oplage van ongeveer 2100 stuks.

Verder plaatst de redactie artikelen op de website. Denk hierbij aan het bijhouden van de gegevens onder de verschillende menu items, de activiteitenagenda en het plaatsen van algemene informatie over de Vosseparkwijk.

Kopij aanlevering (geen commercieel belang):
Heeft u iets voor op de website of in de wijkkrant stuur dan de kopij naar redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl. Kopij dient bij ons aangeleverd te worden in een Word bestand. Eventuele foto’s en afbeeldingen graag los meesturen. In de maandelijkse redactievergadering wordt dan besproken en besloten of de kopij geplaatst wordt op de website of in de wijkkrant. De redactie neemt geen verantwoording voor ingezonden en overgenomen artikelen en behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te wijzigen, in te korten of niet te plaatsen. Voor data zie Data Kopij.

* De wijkkrant bestaat naast korte verhaaltjes,  foto’s en activiteiten ook uit advertenties. Dankzij deze advertenties kunnen wij de kosten van het drukken en de verspreiding minimaal houden. Mocht u in onze wijkkrant willen adverteren dan kun u contact opnemen met de redactie.

Archief wijkkrant

Voor de edities van 2013 en later kunt u de wijkkrant digitaal bekijken in de wijkkrant kiosk

klik hier voor de wijkkrantkiosk

 

 

wijkkrant

Aanleveren Kopij 2019

Editie Maand Inleveren van Kopij (uiterlijk) Bezorging vanaf
Nummer 1 Januari Maandag 7 Januari 2019 Woensdag 30 Januari 2019
Nummer 2 Maart Maandag 11 Februari 2019 Woensdag 13 Maart 2019
Nummer 3 Mei Maandag 1 April 2019 Woensdag 1 Mei 2019
Nummer 4 September Maandag 15 Juli 2019 Woensdag 4 September 2019
Nummer 5 November Maandag 30 September 2019 Woensdag 30 Oktober 2019