Door Wijkvereniging op dinsdag 27 februari 2024

Algemene Ledenvergadering

2024-02-27 13:11:45

Kom naar de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 maart vanaf 20:00 uur in ons wijkgebouw aan de Achlumerstraat 1a te Leeuwarden. 

Na afloop kan er nog gezellig nagepraat worden over de verschillende activiteiten van onze wijkvereniging. 

Alle leden en belangstellende worden voor deze ledenvergadering van harte uitgenodigd. 

Het jaarverslag van 2023 zal een week vooraf te downloaden zijn vanaf onze website. 


Naar overzicht