Volwassenenwerk

Staat voor het organiseren c.q. in actie zetten van diverse (vaak spontane) activiteiten in de wijk.

Te denken valt aan het organiseren van een dansavond/ High Tea/bier- en whiskey proeverijen/klaverjastournooi/kerstfeest voor senioren vanaf 55 jaar.

Zeer actueel wordt er in 2023 voor de 1e keer een heuse Kerstfair georganiseerd. (volg de berichtgeving hierover via de geéigende kanalen van facebook/website e.d.)

Een ieder die een idee heeft voor een dergelijke aktiviteit kan zich tot deze groep wenden.