Lidmaatschap Wijkvereniging Vosseparkwijk

Geef ons een steuntje in de rug en word lid met een jaarlijkse automatische incasso van maar €17,50. Zo help je mee aan allerlei gave projecten en activiteiten die hier in de buurt plaats vinden, voor jong én oud!

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

Naam: Wijkvereniging de Toekomst-Vosseparkwijk
Adres: Achlumerstraat 1A
Postcode: 8913 GL
Plaats: Leeuwarden
Incassant ID: NL31ZZZ400013270000

Ondergetekende, verleent hierbij tot wederopzegging aan Wijkvereniging de Toekomst-Vosseparkwijk te Leeuwarden toestemming om van haar /zijn onderstaande rekening de verschuldigde contributiebedragen eens per jaar (€ 17,50, medio maart) af te schrijven.