Subsidieregeling restauratie tuinmuurtjes

Het wijkpanel gaat weer een project “subsidieregeling restauratie tuinmuurtjes” in het leven roepen. Dit in vervolg op het succesvolle project van 2008 – 2009.

De regeling bestaat uit:

 • Bijdrage in de kosten van restauratie van de bakstenen tuinmuurtjes voor de woonhuizen in onze wijk.
 • De bijdrage is 50% in de kosten van restauratie, met een maximum van €500,- per adres.
 • De bijdrage geldt voor materiaal en ingehuurd werk. In geval van zelfwerkzaamheid geldt de subsidie alleen voor het materiaal.
 • Beoordeling over definitief toekennen subsidie ligt bij het wijkpanel en is definitief.
 • Het wijkpanel houdt zich het recht voor om de toezegging voor het herstel van de eerste 10 muurtjes af te werken en de rest over te hevelen naar het volgende jaar. Aanvragen die nog binnenkomen worden op een wachtlijst geplaatst.

Voorwaarden voor deelname zijn:

 • Alleen voor particulieren
 • De muurtjes dienen te worden gerestaureerd met rood baksteen, karakteristiek voor de wijk.
 • Voor het plaatsen van een totaal nieuw muurtje is een bouwvergunning benodigd. Deze dient u zelf aan te vragen bij de gemeente Leeuwarden.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet een plan worden ingediend bij het wijkpanel met daarin:

 • Omschrijving van de te verrichten werkzaamheden
 • Indien sprake is van een geheel nieuw muurtje, tekening bijvoegen van aanzicht, plattegrond en doorsnede.
 • Een foto van de situatie voor en na de restauratie.
 • Een voorbeeld (foto) van de nieuwe aan te brengen steen (indien van toepassing)
 • Een begroting of offerte (aannemer, klusbedrijf, of gekwalificeerde doe het zelver, naar keuze).
 • Opgave van het rekeningnummer waarop het subsidiebedrag moet worden gestort

Via een beoordeling van uw plan krijgt u te horen of u voor de subsidie in aanmerking komt.

Als uw muurtje is hersteld kunt u dit melden bij het wijkpanel en zal door de commissie worden beoordeeld of het aan de voorwaarden voldoet. Bij positieve beoordeling wordt de subsidie overgemaakt naar het door u opgegeven rekeningnummer.

De regeling geldt ook met terugwerkende kracht voor degenen die hun muurtje in het tweede half jaar van 2017 (startdatum vanaf 1 juli 2017) hebben gerestaureerd of daar inmiddels mee gestart zijn. De voorwaarden hiervoor zijn in principe hetzelfde, met dien verstande dat het plan niet beoordeeld zal worden, maar het wijkpanel direct het resultaat zal beoordelen. Overlegging van offertes en gespecificeerde rekeningen zijn ook nodig.

Voor eventuele vragen kunt u terecht via het e-mail adres wijkpanel@vosseparkwijk.nl.

Het wijkpanel wenst u veel plezier met het verbeteren van het aanzicht van onze mooie wijk waartoe u de bouwstenen letterlijk aandraagt.