Redactie gezocht!

De redactie co├Ârdineert alle activiteiten die te maken hebben met de wijkkrant. Vanwege afzwaaiende redactieleden zijn we op zoek naar nieuwe redactieleden! Kom ons versterken!

Wat doet de redactie?
6 keer per jaar komt de redactie samen en  wordt de inhoud en de lay-out  van de wijkkrant bepaald en samengesteld. Deze wijkkrant wordt vervolgens gedrukt en bezorgd door verschillende vrijwilligers (De wijkkrant bezorgers) aan alle huishoudens van de Vosseparkwijk. Met een oplage van ongeveer 2300 stuks.

Kopij aanlevering (geen commercieel belang)*
Heeft u iets voor op de website of in de wijkkrant stuur dan de kopij naar redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl.  Eventuele foto’s en afbeeldingen graag los meesturen. In de maandelijkse redactievergadering wordt dan besproken en besloten of de kopij geplaatst wordt op de website of in de wijkkrant. De redactie neemt geen verantwoording voor ingezonden en overgenomen artikelen en behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te wijzigen, in te korten of niet te plaatsen.

* Adverteren
De wijkkrant bestaat naast verslagen, foto’s en activiteiten ook uit advertenties. Dankzij deze advertenties kunnen wij de kosten van het drukken en de verspreiding minimaal houden. Mocht u in onze wijkkrant willen adverteren dan kun u contact opnemen met Robin Telgenhof via redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl

Inleveren kopij 2024:

Editie Maand Inleveren van Kopij (uiterlijk) Bezorging vanaf
1 2 begin jan 2024 eind feb 2024
2 5 medio mrt 2024 begin mei 2024
3 11 medio sep 2024 begin nov 2024