Straatfeestbijdrage

Vanaf 2020 maakt het Wijkpanel budget vrij om straatfeesten in onze mooie Vosseparkwijk te ondersteunen. Na een aantal grote projecten in de wijk vinden wij het ook tijd om op straatniveau bij te dragen aan gezelligheid in de wijk. Heeft uw straat een jaarlijks straatfeest met een leuke activiteit? Meld het ons en wij zullen een bijdrage leveren aan deze activiteit!

 

Voorwaarden:

  • Wij dragen enkel bij aan een activiteit (Springkussen, DJ, Sportactiviteit etc.) dus niet aan catering in de vorm van hapjes en drankjes.
  • Elke straat kan één keer per jaar een beroep doen op deze bijdrage, maximale bijdrage is € 150,- per straat.
  • De aanvraag dient vooraf plaats te vinden d.m.v. e-mail naar: wijkpanel@vosseparkwijk.nl. Vermeld duidelijk om welke straat het gaat, de gewenste hoogte van de bijdrage en omschrijf de activiteit.
  • Betaling volgt na goedkeuring Wijkpanel en indienen van factuur.

Het wijkpanel behoudt het recht om aanvragen af te keuren of deels te betalen. Hiervan ontvangt u tijdig bericht met onderbouwing.